Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages
Gilla denna sida

Centralaltare

År 2000 (i samband med omgestaltningen av Domkyrkans kor) invigdes ett nytt altare i Domkyrkan, centralaltaret. Det står ungefär på den plats där det tidigare “lekmannaaltaret” stod. Detta nya altare har ritats av domkyrkoarkitekt Kerstin Barup och har som grundmotiv katedralens knippepelare. Altaret har ett fotparti i ek med förgyllningar och en skiva i ek med en infälld kalksten, då traditionen ger att altare skall vara av sten.

Under kalkstenen finns en bön: O Gud, med jungfru Maria, Jesu moder, med dina apostlar och martyrer, med alla dina helgon och med alla dem som dött i tron på dig ber vi: Kom med din Ande och skapa fred. Krossa fiendskap mellan människor och folk. Visa oss dina vägar. Låt ditt folk leva i ömsinthet och trohet. O Gud, kom med din Ande till din mänsklighet. Det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.

Altaret har orden Helig, helig, helig skrivet på latin på den västra sidan och på hebreiska på den östra. Orden återfinns bl.a. i Jesaja 6:3 (profeten Jesajas kallelse i templet) och i nattvardsbönen i mässan (Sanctus).

Ett likartat mindre altarbord utfördes samtidigt till Mariakapellet.

Korstolarna, processionskors (ek med förgylld och försilvrad brons), ljusstakar, knäfall och den moderna dopfunten har alla ett formspråk som ansluter till varandra och till centralaltaret.


Skriv ut