Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Förskolan Ängeln

Välkommen till Ängeln

Hej och välkommen till förskolan Ängeln. En förskola med kristen profil som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 20 st barn som tas om hand av 5 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad i två grupper.

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår förskolas hemsida.

Kontakta oss

Förskolechef
Pia Strömqvist
Telefon: 013-205145 eller 013-262634
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Gilla Förskolan Ängeln
Gilla gärna vår verksamhet på Facebook!