Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages
Gilla denna sida

Litteratur om Domkyrkan

Litteratur med anknytning till Linköpings domkyrka (ett urval)

Cnattingius, Bengt; Edenheim, Ralf; Ljungsted t, Sune; Ullen, Marian, (1987): Linköpings domkyrka II Planscher, Riksantikvarieämbetet och kungliga vitterhets  historie- och antikvitetsakademien; Almqvist &Wiksell International

Eckerdal, Anders;  Fredrikson, Mats; Lindqvist, Gunnar; Linge, Sverker; Sällberg,Jonas,(2001) Katedralen i Linköping, Carlssons

Källström,  Hanna.  (2011): Domkyrkan som andaktsmi!jo· under senmedeltiden, Linköping och Lund, Artos &Norma  bokförlag

Lindqvist,  Gunnar, (2005) Förskönande av Linköpings domkyrka, Linköpings domkyrkas  förlag

Lindqvist,  Gunnar, (1998): Mariafönstren i Linkopings domkyrka, Risbergska fonden och Carlssons  Bokförlag

Nisbeth, Åke; Estham, Inger, (2001): Linköpings domkyrka, inredning och inventarier,  Linköpings domkyrkas förlag

Nyström Tagesson, Eva, rapportansvarig, (2011): Linköpings domkyrka Triumfkrucifix,  Konserveringsrapport, Östergötlands museum

Pettersson, Nils-Erik,( 2001): Domkyrkan berättar, Akademien  för kyrka och kultur i Linköpings  stift

Sjögren Nordgren, Monica,( 2012): Sankta Anna, Jesu mormor.  (ett kapitel om Kaisa Melantons Mariagobeläng)

Svanberg, Jan, (1983): Medeltida byggmästare, Carmina

Svemeus, Gösta,  (1978): Epokens bild, Henrik Sörensens altarmålningar i Linköpings domkyrka, Berglings Lund

Sörensen, Sven Oluf, (2003): Sören, Henrik Sörensens liv og kunst,  Andresen & Butenschön

Tagesson,  Göran,  (2002): Biskop och stad - aspekter  av urbanisering och sooiala rum i medeltidens Linköping, Almqvist & Wiksell International

Österlin,  Lars, (1999): Upptäckter i Linköpings domkyrka, Linköpings domkyrkoförsamling

 

Kyrka i bruk. Östergötland 1996.(ett kapitel om predikstolen)


Skriv ut