Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages
Gilla denna sida

Ljuskronorna i Domkyrkan

Klicka här för att se en skiss över ljuskronorna

Förteckning över ljuskronor i Linköpings Domkyrka, placering och inskriptioner.
Kronornas placering framgår av bifogad planritning över Domkyrkan.

 1. Konstantin och Anna Nordin återbörda i denna gåva till Linköpings Domkyrka ersättning för mångårigt medlemskap i domkyrkokören. År 1934.
 2. Skänkt av rådman Richard Hultmark 1932
 3. Ingen text
 4. Huru ljuvliga äro icke Dina boningar Herre Sebaot. Otto och Gerda Nilsson 1932
 5. Gudi till ära och detta stifts tempel till prydnad förärad anno 1932 till minne af en älskad fader och broder - båda präster i Linköpings stift af en stiftets son. Jesaja 60:19.
 6. Ingen text
 7. Skänkt av John O. Nilsson1932.
 8. Ingen text
 9. Skänkt av Vilhelm Månsson 1932
 10. Skänkt av Linköpings Armatur- och Metallfabrik AB. 1932
 11. Ingen text
 12. Till Guds ära och Linköpings Domkyrka till prydnad samt till minne av Biskopen över Linköpings stift Marcus Wallenberg är denna krona  skänkt år 1932 av  ättlingar till Biskop Wallenberg.
 13. Ingen text
 14. Ingen text
 15. Till minne av Alma Charlotta Mathilda Johansson 1932
 16. Till minne av vår käre son Hakon *1904 + 1930. Rom 11:33. Ida och Wilhelm Sandegård.
 17. Ingen text
 18. In beatos manes Caroli Guilielmi Linder virtute et exemplo optimi Archpraepositi Lincopensis 1879 - 1882 pio gratoque animo filia gloria in exelsis.  Deo Anno templi cathedralis septingentesimo. AD. MCMXXXL
 19. Peäder Nilson mädh sin k. hustru Anna Råkans Doter år 1668.

Skriv ut