Linköpings Domkyrkoförsamling


Bibelsamtal inför söndagen


Välkommen att läsa och samtala om kommande söndags bibeltexter, med fokus på evangelietexten.


Att läsa bibeln tillsammans är givande. Vi talar helt förutsättningslöst om söndagens texter. Kom när du kan och vill, en eller flera gånger!
Ingen anmälan, öppet för alla!

Medverkande är präst Madeleine Nordell eller Jonny Karlsson och ibland den präst som ska ha söndagens predikan.


Tid:      Tisdagar, innan kvällsmässan, kl 17.00-18.00 med start 11 januari 2017
Plats:   Domkyrkan, Mathiassalen


Ledare och information: Madeleine Nordell 
E-post: madeleine.nordell@svenskakyrkan.se
Telefon: 013- 26 34 80