Linköpings Domkyrkoförsamling


Domkyrkans gudstjänsttider


Domkyrkan är oftast öppen för enskild andakt alla dagar
kl 09.00-18.00.

Domkyrkoförsamlingens kalender finns på startsidan. Vid begravningar och vissa skolprogram går det inte att gå runt i kyrkan.

Morgonbön
Klockan 09.00 måndag, tisdag, torsdag (laudes = sjungen), fredag, lördag.

Middagsbön
Klockan 12.00 måndag, tisdag, onsdag, torsdag. 

Kristen djupmeditation
Måndag kl 19.00. Introduktion för nya första måndagen i varje månad kl 19.00

Själaringning för de under veckan avlidna torsdagar kl 18.00 i samband med mässan

Mässa
Tisdag kl 18.00, onsdag kl 09.00, torsdag kl 18.00 och fredag kl 12.00

Helgmålsbön eller Musik vid helgsmål
Lördag kl 18.00

Högmässa
Klockan 11.00 söndag, samtidigt söndagsskola. (Kyrkkaffe)

Gudstjänst/Konsert
Söndagkvällar oftast klockan 18.00 - se annonser, affischer och hemsidans kalendarium.

Sinnesrogudstjänst
Klockan 18:00 sista söndagen i månaden. OBS att det är ny tid fr o m januari 2017! I samband med advent och jul kan Sinnesron flytta på sig -se kalender eller ta ett datumblad för Sinnesron inne i Domkyrkan.

Någon att tala med 
Präst eller diakon finns för samtal i Domkyrkan tisdagar och torsdagar kl 16.00-17.30. Tystnadsplikt. Ingen anmälan, ingen avgift.

Nattvard
Om det är mer än en nattvardsstation, så är en av stationerna alltid alkoholfri. På söndagens högmässa är det stationen vid Heemskercks altartavla (Domkyrkans södra sida) som har alkoholfritt vin. Det är alltid riktigt vin i silverbägaren och alkoholfritt vin i keramikbägaren.

En kort film från Första Advent i Domkyrkan: http://youtu.be/ZYEnwGpf1ro