Linköpings Domkyrkoförsamling


Förskolan Pärlan


Välkommen till Pärlan

Hej och välkommen till förskolan Pärlan. En förskola med kristen profil som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du cirka 20 barn som tas om hand av 4 st personal med stor kompetens och mycket omtanke. 
Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.