Linköpings Domkyrkoförsamling


Församlingsrådet


Linköpings domkyrkoförsamling 
Församlingsrådet mandatperioden  2016-2017   (i alfabetisk ordning)  FOTO

Allmän e-post till församlingsrådet: linkoping.domkyrkoforsamlingsrad@svenskakyrkan.se

Ledamöter

Gunilla Björnståhl Magnusson, 013-14 18 05, gunillamagnusson32@gmail.com  Ordförande

Torbjörn Boström, 013- 21 91 87, torbos52@gmail.com

Kärstin Brattgård,  013- 14 56 38, karstin.brattgard@linkoping.se  1 vice ordf.

Christer Grönevall, 070- 577 82 16, christer.gronevall@dom.se       

Conny Nestor,  073-031 46 30, conny.nestor@bredband.net

Inger Persson,  013- 13 66 85, ingpe@telia.com

Maria Rahm, 013-27 33 11, maria.rahm@lio.se

Esther Surjan, 070-332 16 08, esther.surjan@gmail.com

Stefan Wengelin, 070-342 21 38, stefan.wengelin@hotmail.com

Lena Åkesson, 073-623 23 60, lena.g.akesson@gmail.com

Ersättare

Bengt Boström, 013-12 38 00, 070-648 85 79, bengt.bostrom2@hotmail.com

Madeleine Erlandsson, 013-14 41 25, 0708-84 94 48, madeleine.erlandsson@linkoping.se

PerArne Flogell,  013-27 44 47, 070-369 78 01, flogell@comhem.se

Jonatan Lindström, 073-975 98 87, jonatanlindstrom@gmail.com

Aida Strandsson, 070-070 94 40, aidassk2014@gmail.com

Domkyrkokomminister Catharina Helmersson, Linköpings domkyrkoförsamling, Box 2037, 58002 Linköping, 013 -20 51 82, 070- 234 73 17, catharina.helmersson@svenskakyrkan.se

Sekreterare Malin Brown, Linköpings domkyrkoförsamling, Box 2037, 580 02 Linköping, 013-20 59 23, 070-345 05 18, malin.brown@svenskakyrkan.se

 

Det nya församlingsrådet välkomnades i högmässan 31 januari 2016.