Linköpings Domkyrkoförsamling


Kontakt. Personal


DOMKYRKOPERSONAL i bokstavsordning efter efternamn.
I parentes anges var kontoret är.

Annika Appel (församlingspedagog skolarbete, Ågatan 40)
annika.appel@svenskakyrkan.se
013-20 51 40

Marie-Louise Beckman (organist, Ågatan 40)
marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se
013-20 50 59

Lina Hedström Berg (kapellmästare, Ågatan 40)
lina.hedstrom.berg@svenskakyrkan.se
013-20 50 64

Malin Brown (församlingssekreterare, bokning av lokaler, Ågatan 40 )
malin.brown@svenskakyrkan.se
013-20 59 23

Kira Engholm (vaktmästare, Tomaskyrkan/Domkyrkan)
kira.engholm@svenskakyrkan.se
013-20 50 70
(Även nycklar vid uthyrning av Tomaskyrkan)

Anna Haglund Fröhler (diakon, Ågatan 40)
​anna.haglund@svenskakyrkan.se
013-20 50 55

Anna-Carin Gabelic (präst för Räddningstjänsten. Tjänstledig för fackliga uppdrag. Ågatan 40)
anna-carin.gabelic@svenskakyrkan.se
013-20 50 33  sms 0702-66 30 33

Erik Ganestål (husföreståndare, Ågatan 40/Gamla domprostgården)
erik.ganestal@svenskakyrkan.se 
013-20 50 57

Kenneth Gustafsson (vik.vaktmästare, Domkyrkan)
kenneth.gustafsson@svenskakyrkan.se
013-20 51 77

Pierre Hagberg (domkyrkoklockare, Domkyrkan)
pierre.hagberg@svenskakyrkan.se
013-20 50 62

Ann Hall (domprostens sekreterare, Ågatan 40 )
ann.hall@svenskakyrkan.se
013-20 50 50

May Heldal (pastorsadjunkt, vik. kaplan Ågatan 40)
may.heldal@svenskakyrkan.se
013-20 50 69

Catharina Helmersson (domkyrkokomminister, Ågatan 40 )
catharina.helmersson@svenskakyrkan.se
013-20 51 82

Mats Hjort (vaktmästare, Domkyrkan)
mats.hjort@svenskakyrkan.se
013-20 59 74

Katarina Holmberg (vaktmästare, Domkyrkan)
katarina.holmberg@svenskakyrkan.se
013-20 51 69

Pia Jagerfelt (diakon, Sjukhuskyrkan, US)
pia.jagerfelt@svenskakyrkan.se
010-103 34 96

Dan Jansson (präst, Ågatan 40)
dan.jansson@svenskakyrkan.se
013-20 51 32

Petra Johansson (församlingspedagog ungdom, Ågatan 40 )
petra.johansson1@svenskakyrkan.se
013-20 50 73

Staffan Jonsson (präst, Ågatan 40)
staffan.jonsson@svenskakyrkan.se
013-20 65 61

Eva Karlsson (församlingspedagog, Ågatan 40 /Gamla domprostgården)
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se
013-20 50 68

Jonny Karlsson (domkyrkolektor,präst, Ågatan 40)
jonny.karlsson@svenskakyrkan.se
013-20 50 65

Torbjörn Köhl (kapellmästare, Ågatan 40)
torbjorn.kohl@svenskakyrkan.se
013-20 50 67

Gunilla Larsson (diakon, Församlingshemmet n.b.)
gunilla.larsson@svenskakyrkan.se
013-20 50 54

Peter Lundborg (domprost, Ågatan 40 )
peter.lundborg@svenskakyrkan.se
013-20 50 52

Niklas Lüning (sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan,  US)
niklas.luning@svenskakyrkan.se
010-103 34 94

Thomas Malm (textil- och blomsteransvarig, Domkyrkan)
thomas.malm@svenskakyrkan.se
013-20 50 56

Sara Michelin (domkyrkoorganist, Ågatan 40)
sara.michelin@svenskakyrkan.se
013-20 50 26)

Marianne Langby Modéus (domkyrkopedagog, Ågatan 40) 
marianne.langby.modeus@svenskakyrkan.se
013-20 51 49

Elisabeth Nilsen (präst, Ågatan 40)
elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se
013-20 50 72

Maria Nogenmyr (sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan US)
maria.nogenmyr@svenskakyrkan.se
010-103 40 92,  072-574 02 42

Madeleine Nordell (präst, Ågatan 40)
madeleine.nordell@svenskakyrkan.se
013-26 34 80

Therése Persson (studentpräst, Kyrkan på Universitetet, Ågatan 40)
therese.persson@svenskakyrkan.se
013-20 51 79

Alexandra Pilakouris (organist, Ågatan 40)
alexandra.pilakouris@svenskakyrkan.se
013-20 50 58

Marcelo Raisi (världsmusik, domkyrkovaktmästare, Domkyrkan)
marcelo.raisi@svenskakyrkan.se
079-013 15 17

Helena Ritzén (musikpedagog, Ågatan 40)
helena.ritzen@svenskakyrkan.se
013-20 50 75

Ulrika Sköld (domkyrkointendent, Ågatan 40)
ulrika.skold@svenskakyrkan.se
013-20 50 53

Margaretha Stenhammar (vik. sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan, US)
margaretha.stenhammar1@svenskakyrkan.se
010-103 40 92, 013-20 59 22

domkyrkokaplan Thomas Stoor har slutat, ny kaplan inte utsedd än

Pia Strömqvist (förskolechef Fristående Förskolan Ängeln i Tomaskyrkan, Himlaliv i Johannelund, Pärlan i Skäggetorp. Ågatan 40)
pia.stromqvist@svenskakyrkan.se
013-20 78 02

Bodil Söderberg (kyrkomusiker, Sjukhuskyrkan, US)
bodil.soderberg@svenskakyrkan.se
010-103 34 92, 010-20 57 95

Anna Toivonen (präst finskspråkigt arbete. Ågatan 40)
anna.toivonen@svenskakyrkan.se 
070-673 50 14

 

Sedan mars 2014 är e-postadressen "svenskakyrkan.se"!

Pastorsexpeditionen: linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se  (Ågatan 40)

Allmän e-postadress till Linköpings domkyrkoförsamling: linkoping.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se