Linköpings Domkyrkoförsamling


St. Albans - vänförsamling till Linköpings Domkyrka


Överenskommelsen
Vi, Katedralen och Klosterkyrkan av Sankt Alban i St Albans stift och Linköpings Domkyrka i Linköpings stift i Svenska Kyrkan ingår härmed en överenskommelse mellan våra katedraler och församlingar inom det vänstiftsavtal som har ingåtts mellan våra två stift. Vi förbinder oss att försöka ge konkreta uttryck för överenskommelsens intentioner i våra församlingars och katedralers liv. Överenskommelse som vi ingår gäller för en tidsrymd av 5 år.

Syfte
Vår förhoppning och vår avsikt med denna överenskommelse är att den relation av kärlek och tjänst som Gud vill leda oss in i, skall främja och berika våra katedralförsamlingars tjänst och mission, och skall leda till uppbyggelse av Kristi kropp.

Vi ska tillsammans

  • Be för varandra dag för dag
  • Fira gudstjänst tillsammans.
  • Lära känna varandra genom att söka bygga upp vår vänskap, dela nya kunskaper och information och genom att avsätta tid för varandra.
  • Söka kunskap tillsammans och dela våra respektive gåvor och erfarenheter så att vi fördjupar vår förståelse av Guds vilja och avsikt med kyrkan i våra respektive stift.
  • Dela kyrkans uppdrag att på bästa sätt vittna om evangeliet om Jesus Kristus och utöva omsorg om vår nästa och Guds skapelse.
  • Att med glädje dela de vänskapsöverenskommelser och vänskapsband som de båda katedralerna har med kyrkor som inte finns inom Borgå-överenskommelsen.

Länk till deras hemsida: http://www.stalbanscathedral.org.uk/

Historien om St Alban (på engelska)