Linköpings Domkyrkoförsamling


Vad är en DOMKYRKA?


Svenska kyrkan är indelat i 13 stift. Luleå, Härnösand, Västerås, Uppsala, Karlstad, Stockholm, Strängnäs, Linköping, Skara, Göteborg, Visby, Växjö, Lund.

Varje stift har en Domkyrka och en Biskop.

Domkyrkan fungerar som en slags moderkyrka till de övriga kyrkorna runt om i Stiftet.

Namnet Domkyrka kommer från latinets Domus Domini som ungefär betyder Herrens hus. 

Domkyrkorna kallas också för Katedraler vilket kommer från ordet kateder /cathedra som är biskopens stol.

Oftast är öppettiderna i Domkyrkorna generösa och Domkyrkan är också en plats för officiella större sammankomster när något berör hela stiftet, som t.ex. präst- och diakonvigningar (2 ggr/år).

I varje Domkyrka kallas kyrkoherden för Domprost. Domprosten leder och ansvarar för arbetet i domkyrkoförsamlingen. I Linköpings domkyrkoförsamling heter domprosten Peter Lundborg.

I Linköpings stad har de åtta församlingarna gått samman i Linköpings domkyrkopastorat.

Linköpings stift omfattar alla församlingar i hela stiftet och stiftskansliet och leds av biskop Martin Modéus.