Linköpings Domkyrkoförsamling


Vigsel och välsignelseakt


Om du tillhör Svenska kyrkan har du rätt till kyrklig vigsel i din församlingskyrka. Vigseln kostar ingenting, men en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan. 

Vigseln markerar högtiden, glädjen och ansvaret då man lovar varandra livslång trohet.  Den 1 maj 2009 ändrades svensk äktenskapslagstiftning så att par av samma kön kan ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar gjordes könsneutrala. Äktenskap kan även ingås genom borgerlig vigsel eller enligt någon annan ordning. Efter en sådan vigsel kan makarna få del av kyrkans förbön och välsignelse i en särskild gudstjänst: “Välsignelse över ingånget äktenskap”.

Hur bokar jag?
Vigsel eller välsignelsehandling i Domkyrkan eller Tomaskyrkan bokas hos den gemensamma pastorsexpeditionen på telefon 013-20 59 00 eller via e-post  linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Hur går det till?
Prästen tar kontakt med paret som bokat vigsel eller välsignelsehandling och bestämmer tid och plats för samtal. I samband med detta går man igenom ordningen och bestämmer tid för ytterligare eventuell träff och övning i kyrkan. Val av musik sker i samråd med den organist eller kantor som ska tjänstgöra. Gudstjänsten är ungefär 30-45 minuter lång, beroende på val av musik/diktläsning etc.

En vigsel- eller välsignelsegudstjänst i kyrkan kan vara stor eller liten, inför två vittnen eller med alla släktingar och vänner på plats. Ordningen (det som måste vara med) är fast, men ramarna runt omkring kan anpassas efter parets önskemål. 

Mer information om att vigas i Svenska kyrkan

 

”Det är klart, man kan älska varandra ändå. Det är klart, äktenskapet är ingen garanti. Men när jag stod där vid altaret vällde en våg av kärlek fram och jag kände: Gud, här står vi och det finns inga finstilta förbehåll.”
- Göran Forkman, ur magasinet Tillhörelsen, Svenska kyrkans information