Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Sinnesrobönen

Gud,
ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

 

Reinhold Niebuhrs längre version av Sinnesrobönen:

"Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Hjälp mig att leva en dag i taget,
att glädjas åt ett ögonblick i sänder
- och att acceptera motgångar som en väg till frid.
Hjälp mig att - på samma sätt som Du -
ta denna syndiga värld precis som den är,
inte så som jag önskar att den skulle vara,
och att lita på att Du gör allt väl
om jag överlåter mig åt Din vilja.
Ge mig nåden
att få leva någorlunda lycklig i detta livet
- och i fullkomlig salighet tillsammans med Dig
i det tillkommande."

In english
God,
Grant me the serenity
to accept the things I cannot change
courage to change the  things I can
and wisdom to know the difference.

In italien
Signore
concedimi la serenità di accttare le cose
che non  posso cambiare
il coraggio di cambiare quelle che posso
la sagezza di conoscerne la differenza.

In latin
Deus,
da mihi quietem mentis
acceptandi quod non possum mutare
fortitudinem mutandi quod possum
et sapientiam discernendi differentiam.
(Latin. översättning: Kerstin Bergman, Linköping.)

In spanish  En español
Dios, concédeme la serenidad para aceptar
las cosas que no puedo cambiar, 
valor para cambiar aquellas que puedo,
y sabiduría para reconocer la diferencia." 

In german
Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Lär dig mer om Sinnesrobönen i boken “En liten bok om sinnesrobönen” av Larsåke W Persson. Utgiven på Libris förlag.


Skriv ut