Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Sjukhuskyrkan

Vad är Sjukhuskyrkan?

Sjukhuskyrkan finns på sjukhuset som ett komplement till övriga vårdgivare, och har ett särskilt ansvar för den andliga vården på sjukhuset.

Sjukhuskyrkan är ett samlingsbegrepp för Frikyrkornas och Svenska kyrkans arbete på sjukhus i Sverige. Sjukhuskyrkan är till för alla som vistas på sjukhuset; patienter och deras anhöriga, landstingsmedarbetare samt studenter som befinner sig på sjukhuset under sin utbildning.

Med oss kan Du tala om livet, både dess glädjeämnen och dess sorger. Vi har en särskild kompetens när det gäller livets andliga och existentiella frågor som; "Varför drabbar detta mig?", "Vad är meningen med mitt liv?", "Finns Gud?"

​I vårt uppdrag ligger också att förmedla kontakter med företrädare för andra religioner och samfund än de vi själva tillhör. Vi för inga journaler och arbetar under tystnadsplikt.

Klicka på länken här för att komma till Sjukhuskyrkans egen hemsida: www.linkopingssjukhuskyrka.se

Kom i kontakt med oss

Sjukhuskyrkans medarbetare når du lättast genom vår expeditionstelefon: 
010-103 34 95.

Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger per dag (09.00-17.00) även på helgerna.

Vid akuta ärenden övrig tid sök oss via landstingets växel
010-103 00 00
 eller via avdelningen/mottagningen du har kontakt med.


Postadress:
Sjukhuskyrkan, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

​Våra samtalsrum ligger på plan 09 i huvudblocket bakom B-hissarna. Det är skyltat.

Gilla Sjukhuskyrkan
Gilla gärna vår verksamhet på Facebook!