Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Söndagsskola

Söndagsskolan är Barnens egen gudstjänst.

I Domkyrkan firas Högmässa varje söndag kl 11.00. Barnen har en egen samling i Mathiassalen under första delen av Högmässan. Vi ses vid Bokbordet strax före 11 och går med i processionen.

Söndagsskolan är c:a 30 minuter lång och innehåller bibelberättelse, samtal, bön och skapande verksamhet. Barnen kan deltaga med eller utan vuxen. Ingen anmälan. Söndagsskola är det även på sommaren.

Söndagsskoleaffisch

Domkyrkans söndagsskola mer utförligt beskrivet:

Vi som ska vara med i söndagsskolan samlas i nedre delen av kyrkan före gudstjänsten. Du förälder tar hand om barnens ytterkläder. Skicka gärna med en kollektpeng för vi kommer att ta upp kollekt under vår gudstjänst. Vi går med i processionen och fortsätter sedan via norra sidan till Mattiassalen (ingång från sakristian, vån. 2). Man kan ansluta var man vill i processionen. Du förälder är förstås välkommen med upp i Mattiassalen. Du och ditt barn bestämmer själva hur länge du stannar. Vill du sedan komma tillbaka upp i Mattiassalen får du be en kyrkvärd eller vaktmästare om hjälp att öppna dörren till sakristian (portkod). Om barnet vill tillbaka ner i kyrkan följer en ledare självklart med. Barnen kommer tillbaka in i kyrkan under processionen under offertoriepsalmen, när kollekten bärs fram. Sedan kommer barnet/barnen tillbaka till dig där du sitter. Några av de större barnen brukar få hålla varsin ikon vid någon av nattvardsstationerna. Gå då gärna till ditt barn så ni kan ta nattvard tillsammans.

Välkomna!

Ledarna i Söndagsskolan

Kontakt: Eva Karlsson (församlingspedagog)

Telefon: 013-20 50 68

E-post: eva.karlsson1@svenskakyrkan.se


Skriv ut