Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Studiecentrum

Församlingarna inbjuder till studier och samtal. I respekt för varje människas sökande efter en tro vill vi presentera kyrkans tro och liv i en miljö där samtalet och frågorna får stor plats.

Studiecentrum har ett särskilt ansvar i det vuxenpedagogiska arbetet och är en resurs för hela Linköpings domkyrkopastorat.

Studiecentrum startade 1999 i Linköpings domkyrkoförsamling.

Under renoveringen av Domkyrkans församlingshem (2016-2017) finns Studiecentrum inte i sina lokaler där. För besök kontakta Jonny eller Maja - se nedan.

Program för våren 2017

Kontaktpersoner för mer information, frågor, anmälan till kurser:

Jonny Karlsson, domkyrkolektor
Telefon: 013-20 50 65
E-post:jonny.karlsson@svenskakyrkan.se

Marianne Langby Modéus, domkyrkopedagog
Telefon: 013-20 51 49
E-post: marianne.langby.modeus@svenskakyrkan.se


Skriv ut