Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Dop

FOLDER

I Svenska kyrkan döps varje år mängder av barn, unga, vuxna. Varje människa behöver ett nätverk av omtanke och bön.

Genom dopet blir vi delaktiga i den kristna kyrkans världsvida gemenskap och medlemmar i Svenska kyrkan. Dopet kan ske oavsett ålder. Svenska kyrkan döper barn, tonåringar och vuxna. Det är aldrig för sent!

Dopgudstjänster
I Domkyrkoförsamlingen har vi dopgudstjänster på lördagar, i söndagens högmässa och efter söndagens högmässa. En dopgudstjänst kan vara stor eller liten, kort eller lång, beroende på hur du tänker och vad du önskar. I vår församling kan du döpa ditt barn i Domkyrkan eller i Tomaskyrkan på T1. Fundera över om dag eller plats är viktigast för dig.

Hur bokar jag?
Boka sedan dopet hos pastorsexpeditionen på telefon 013-20 59 00 eller via e-post linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se  (Ågatan 40). Det går bra att preliminärboka och återkomma med besked. Här kan du även boka lokal för samling efteråt.

Hur går det till?
När dopet är bokat kommer den präst som ska döpa ditt barn att ringa dig för att avtala tid för ett samtal om hur dopet kan gå till, vad dopet betyder för dig och för kyrkan, samt vilka önskemål du har inför dopet. Kanske är du osäker på om du vill döpa ditt barn men vill ändå låta det tillhöra Svenska kyrkan? Kanske är ni som föräldrar inte överens?  Du är alltid välkommen att ringa eller mejla någon av församlingens präster! Se under “Kontakta oss” här på hemsidan.

Dopklänning
Vid dop i någon av församlingens kyrkor finns det dopklänning att låna.

Fadder, gudfar, gudmor
Fadder, gudfar, gudmor är den som vid sidan av föräldrarna följer barnet med sitt intresse, sina förböner och sitt stöd. Fadder, gudfar, gudmor ska vara döpt.
Förslag på fadderbön: “Jag är den lilla busungens fadder: Jag ber dig, Gud: Låt det gå hen väl, låt hen växa upp i fred, låt hen alltid veta att hon är ditt barn.”

Lokal för dopkaffe
Vid dop i någon av församlingens kyrkor är det kostnadsfritt att låna Domkyrkans församlingshem och Gamla Domprostgården eller Tomaskyrkans café.

Text om Guds kärlek och dopet( för nedladdning)


Skriv ut