Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Bli medlem i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska Kyrkan är du del av något större!

Att tillhöra Svenska kyrkan är inte bara en formsak. Du ansluter dig till en i vårt land nästan tusenårig tradition. Du får stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. Du deltar i vården av och får själv tillgång till kyrkans andliga skatter: budskapet om försoning och om nytt liv - bönens, dopets och nattvardens mysterier. Du är med i en världsvid rörelse som med gudstjänst, musik, samtal, undervisning och social omsorg försöker stärka människors samhörighet med varandra och med Gud.

Kärnan i Svenska Kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus och en helig, livgivande Ande. Tron är en gåva, något att växa in i.

Svenska Kyrkan är en öppen folkkyrka, där alla har rätt att få plats.

Spridda över hela Sverige finns c:a 2400 kyrkor. Några är från 1100-talet, andra har byggts efter år 2000. En del människor vill sitta i tystnad i kyrkorummet, andra söker någon att tala med. Svenska kyrkans präster och diakoner har tystnadsplikt och tar gärna emot dig för samtal. I kyrkan kan du få stöd vid kris – oavsett om du drabbas ensam eller med andra.


Svenska kyrkan – mer än du tror?

Kyrkan har familjerådgivning, sjukhuskyrkor, jourhavande präster, härbärgen, soppkök och utlandsprojekt. Svenska kyrkan har ett omfattande internationellt arbete. Lutherhjälpen arbetar med såväl katastrofinsatser som långsiktigt biståndsarbete och opinionsbildning. Svenska kyrkans mission arbetar med religionsdialog och mänskliga rättigheter, Svenska kyrkan i utlandet består av ca 40 församlingar som runt om i världen välkomnar studenter, turister, sjömän och utlandsanställda svenskar.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 7.2 miljoner medlemmar. I de 2200 församlingarna finns ett starkt lokalt engagemang och självbestämmande. Många människor är ideellt engagerade. 100.000 människor sjunger regelbundet i körer. Mer än 250.000 barn och ungdomar deltar i öppna förskolor, musikverksamhet och ungdomsgrupper.

Största delen av Svenska kyrkans intäkter kommer från medlemmarnas kyrkoavgifter, C:a 80%  tillfaller de lokala församlingarna och bekostar allt från konfirmandläger och konserter till underhåll av kyrkobyggnader.

Som medlem i Svenska kyrkan erbjuds du kyrklig vigsel, begravning, konfirmation och dop
Vilken inställning du än har till Gud är vi glada över att få dela din glädje och din sorg, dina frågor och din ovisshet. Med andra ord, dela allt det innebär att vara människa. I Svenska kyrkan finns ett rum och ett sammanhang där du får ställa frågorna. Tillsammans letar vi efter svaren. Dagens samhälle genomsyras av konsumtion och materialism. Därför är vården av själen viktigare än någonsin. Oavsett om du definierar dig som tvivlare, sökare eller troende, är du välkommen till Svenska kyrkan. Tron är något personligt och djupt mänskligt. Den kan inte vägas eller mätas. Den bara finns där. (del av texten är  ur välkomstfoldern ”Du är del av något större”, Verbums förlag)

 


Skriv ut