Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Styrelsen


Ordförande Per-Eric Lindgren
Telefon 013-27 47 48, 070-089 68 52
E-post: perlin15@gmail.com

Vice ordförande Bengt Häger
Telefon 013-613 70. 0723-25 38 39
E-post: hager.bengt@gmail.com

Sekreterare Per Tedborn
Telefon 013-15 93 45, 070-25 47 244
E-post: per.tedborn@gmail.com

Kassör Esther Surjan
Telefon 070-332 16 08
E-post: esther.surjan@gmail.com

Anders Gradin
Telefon 013-31 22 12, 0708-19 21 25
E-post: anders.gradin@comhem.se

Kärstin Brattgård
Telefon: 0703-30 41 63
E-post: karstin.brattgard@linkoping.se

Ersättare för kaplan, domprost Peter Lundborg
Telefon 013-20 50 52
E-post: peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Suppleant Ingrid Böhm
Telefon: 070-560 57 04

Valberedning Inger Persson
Telefon: 013-13 66 85

Valberedning Chrestina Påhlsson
Telefon: 070-574 96 78

Valberedning Gunvor Kruse
Telefon: 070-529 52 56

Revisor: Tomas Nyström
Telefon: 0706-41 64 05

Ersättare: Lars-Eric Ericsson
Telefon: 0703-37 41 32

Organisationsnummer DKV  802437-6405
Bankgiro 326-0825
Postadress: Linköpings Domkyrkas Vänner, Linköpings domkyrkopastorat, Box 2037, 580 02  Linköping.