Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Projekt


Vi lär genom Projekt!

Att arbeta projektinriktat innebär att man bearbetar och fördjupar ett ämnesområde under en kortare eller längre tid.

Barn lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sinnen ständigt och jämt. Med ett projektinriktat arbetsätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Det finns många olika utgångspunkter för ett projektarbete. Det kan vara lek, en fundering eller ett problem som barnen ställts inför. Det kan också vara något som vi vuxna vill tillföra barngruppen.

Barnen ska i projektarbetet få uppleva glädje, känna skaparlust och få möjlighet att utveckla fantasin.